Παρακολούθηση σωματομετρικών(αύξηση & ανάπτυξη)

Η βάση της παιδιατρικής είναι η παρακολούθησης της ανάπτυξης ενός παιδιού ήδη από τη γέννηση, ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωση ενός υγιούς ατόμου και στην ενήλικο ζωή. Σε όλο τον πρώτο χρόνο ζωής παρακολουθείται  και καταγράφεται μηνιαίως το βάρος σώματος, το μήκος σώματος και η περίμετρος κεφαλής, που δείχνει την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Όλες οι μετρήσεις καταγράφονται σε καμπύλες ανάπτυξης . Η παρακολούθηση συνεχίζεται σε πιο αραιά διαστήματα και μετά τον πρώτο χρόνο ζωής, ώστε να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται στην ανάπτυξη του παιδιού.