Ψυχοκινητική εξέλιξη

Εκτός της παρακολούθησης της αύξησης και σωματικής ανάπτυξης ενός παιδιού, εξίσου σημαντικός είναι και ο έλεγχος της ψυχοκινητικής ανάπτυξης. Αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων κίνησης, αντίληψης του περιβάλλοντος, πρόσληψης και κατανόησης ερεθισμάτων, ανάπτυξης του λόγου και της μάθησης. Οι δεξιότητες αυτές αναπτύσσονται σταδιακά όσο μεγαλώνει ένα παιδί και ο παιδίατρος είναι υπεύθυνος να τις αναγνωρίζει και να τις παρακολουθεί με βάση «ηλικίες – ορόσημα» που έχουν καθιερωθεί.