Θεραπεία λοιμώξεων

Ο ρόλος του παιδιάτρου , εκτός από την παρακολούθηση της σωστής σωματικής και ψυχοκινητικής ανάπτυξης του παιδιού και την πρόληψη ασθενειών μέσω του εμβολιασμού, περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση λοιμώξεων. Το παιδί, λόγω ανεπαρκώς αναπτυγμένου ανοσοποιητικού συστήματος, που όσο μεγαλώνει σε ηλικία τόσο και διαμορφώνεται, είναι επιρρεπές σε πληθώρα λοιμώξεων, ιογενών ή μικροβιακών. Είναι σημαντική η έγκαιρη και ορθή αντιμετώπιση εμπυρέτων και μη λοιμώξεων , που γίνεται από τον παιδίατρο πάντοτε με βάση το ιστορικό , την κλινική εκτίμηση και όταν κρίνεται απαραίτητο  τη συμβολή των εργαστηριακών εξετάσεων.